نویسنده = احمدی، وحیده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

محمد علی فلاحی؛ وحیده احمدی