نویسنده = درویشی، باقر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

دکتر حسن سبحانی؛ باقر درویشی