نویسنده = آقازاده، هاشم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطة بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387

علی دیواندری؛ ُسیدرضا سید جوادین؛ محمد نهاوندیان؛ هاشم آقازاده


2. بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر

دوره 41، شماره 4، پاییز 1385

هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی