نویسنده = توسلی، دکتر محمود
تعداد مقالات: 1
1. نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی)

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

دکتر محمود توسلی؛ دکتر حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی