نویسنده = عزیزی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

جعفر عزیزی؛ سعید یزدانی