نویسنده = ختایی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

محمود ختایی؛ رویا سیفی پور