نویسنده = آریانا، یاسمین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ یاسمین آریانا