نویسنده = عبدلی، گیلدا
تعداد مقالات: 1
1. تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

حسین عباسی نژاد؛ گیلدا عبدلی