نویسنده = نیکواقبال، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. رقابت‌پذیری صنایع ایران در روند الحاق به سازمان تجارت‎جهانی

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

علی اکبر نیکواقبال؛ حسن ولی بیگی