نویسنده = عرفانی، علیرضا
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-85

مجتبی سید حسین زاده یزدی؛ علیرضا عرفانی؛ مهدی قائمی اصل


3. پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی‌ در کشور‌های عضو اوپک

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

اسمعیل ابونوری؛ علیرضا عرفانی