نویسنده = افشاری، زهرا
تعداد مقالات: 2
2. NAIRU و سیاست‎گذاری اقتصادی در ایران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

زهرا افشاری؛ احمد یزدان پناه؛ مرضیه بیات