نویسنده = بیات، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. NAIRU و سیاست‎گذاری اقتصادی در ایران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

زهرا افشاری؛ احمد یزدان پناه؛ مرضیه بیات