نویسنده = عباسی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه‎ی در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

ابراهیم عباسی؛ بابک تیمورپور؛ منوچهر برجسته ملکی