نویسنده = رستمیان، علی
تعداد مقالات: 4
1. نقدی دو لایه‌ بر روش‌شناسی ابزارانگارانه میلتون فریدمن

دوره 45، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 181-200

محمود متوسلی؛ علی رستمیان


3. گامی به‌سوی بازسنجی ِهرمنوتیکی ِنظریه‌ی انتخاب ِ عقلایی

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

محمود متوسلی؛ علی رستمیان


4. ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی

دوره 41، شماره 1، بهار 1385

محسن مهرآرا؛ علی رستمیان