نویسنده = نوری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال ایران

دوره 44، شماره 4، زمستان 1388

احسان رسولی نژاد؛ مهدی نوری