نویسنده = کمیاب، بهناز
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

علی اکبر قلی زاده؛ بهناز کمیاب