نویسنده = درگاهی، حسن
تعداد مقالات: 5
1. نقش عوامل قیمتی، درآمدی و کارایی در شدت انرژی ایران

دوره 51، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 355-384

حسن درگاهی؛ کاظم بیابانی خامنه