نویسنده = محمودزاده، سهیل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت (رویکرد فازی)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 83-108

عبدالرسول قاسمی؛ سهیل محمودزاده