نویسنده = سبحانی، حسن
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عوامل مؤثر بر پس‎انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 23-44

حسن سبحانی؛ محمدرضا برخورداری


5. بازدهی سرمایه گذاری های آموزشی

دوره 31، شماره 45، بهار 1369

حسن سبحانی