نویسنده = تشکینی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل)

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 67-87

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی