نویسنده = عزیزمحمدلو، حمید
تعداد مقالات: 2
1. سرمایه‎ی اجتماعی و تأثیر آن بر رشد صنعتی از طریق بهبود نوآوری و فناوری

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 179-201

ابوالقاسم مهدوی؛ حمید عزیزمحمدلو