نویسنده = فلاحی، محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضوِ مجمع کشورهای صادرکنندة گاز در زمینة صادرات LNG

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 213-240

محمد علی فلاحی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ جلال دهنوی


2. بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 151-173

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ ملیحه آشنا