نویسنده = غلامی، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. ساختار صنایع ایران و همبستگی بین متغیرهای اندازه‎گیری تمرکز

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 21-43

اسمعیل ابونوری؛ نجمه غلامی