نویسنده = فرزانگان، الهام
تعداد مقالات: 1
1. رفتار معامله گران اختلال زا و حباب در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 133-153

عزت اله عباسیان؛ الهام فرزانگان