نویسنده = صدرائی جواهری، احمد
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطه‌ی اندازه با رشد در بنگاه‌های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 61-78

احمد صدرائی جواهری؛ زهرا بهزادی


3. بررسی رابطه‎ی میان ساختار بازار و سودآوری در صنایع کارخانه‎ای ایران

دوره 46، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 65-83

احمد صدرائی جواهری؛ سعیده پورنعمتی