نویسنده = چیت سازان، هستی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حافظه‎ی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران

دوره 46، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 207-226

شاپور محمدی؛ هستی چیت سازان