نویسنده = جعفری، پری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 69-90

فرهاد خداداد کاشی؛ پری جعفری