نویسنده = آذربایجانی، کریم
تعداد مقالات: 1
1. اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-20

کریم آذربایجانی؛ همایون شیرازی؛ ندا سمیعی