نویسنده = حسین پور، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. فساد و بار مقرراتی بخش عمومی

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 137-158

حسین مرزبان؛ حمید رضا حسین پور