نویسنده = شکوهی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه‌ی مبادله

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 159-177

الیاس نادران؛ محمدرضا شکوهی