نویسنده = ویزربز، دانیل
تعداد مقالات: 1
1. ادراک و انتظارات مصرف کننده در مورد قیمت

دوره 31، شماره 45، بهار 1369

پیترسیمون؛ دانیل ویزربز؛ حمید ابریشمی