نویسنده = قمطیری، دکتر محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. جهت گیری تجاری و رشد بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه

دوره 36، شماره 2، پاییز 1380

دکتر محمد علی قمطیری؛ دکتر محمد غلامی