نویسنده = عمادزاده، دکتر مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. صرفه های ناشی از مقیاس : تحلیلی از وضعیت شرکت ذوب آهن اصفهان

دوره 36، شماره 2، پاییز 1380

دکتر مصطفی عمادزاده؛ دکتر کریم آذربایجانی؛ غلامرضا زمانیان