نویسنده = فرزین، دکتر اسد اله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ریسک و بازده سهام شرکت های سرمانه گذاری در بورس تهران

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

دکتر اسد اله فرزین؛ دکتر رضا اسماعیلی