نویسنده = متوسلی، دکتر محمود
تعداد مقالات: 1
1. شناخت جنبه های اقتصادی سیاستهای کاهش فقر

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

دکتر محمود متوسلی؛ دکتر سعید صمدی