نویسنده = توکلی، اکبر
تعداد مقالات: 2
2. برآورد رابطه تقاضای برق خانگی دراستان اصفهان

دوره 33، شماره 1، بهار 1377

اکبر توکلی؛ جعفر بحرینی