نویسنده = بحرینی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. برآورد رابطه تقاضای برق خانگی دراستان اصفهان

دوره 33، شماره 1، بهار 1377

اکبر توکلی؛ جعفر بحرینی