نویسنده = ابراهیمی، دکتر محسن
تعداد مقالات: 1
1. هدف گذاری نرخ واقعی ارز و ثبات اقتصادی : مورد ایران

دوره 35، شماره 1، بهار 1379

دکتر اکبر کمیجانی؛ دکتر محسن ابراهیمی