نویسنده = راد، دومان بهرامی
تعداد مقالات: 1
1. آزمون رابطة بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم

دوره 43، شماره 1، تابستان 1387

اکبر کمیجانی؛ دومان بهرامی راد