نویسنده = ابوطالبی، مینا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایران

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 45-63

شکوفه فرهمند؛ مینا ابوطالبی