نویسنده = شکریان، احسان
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی جدید در انتخاب مسکن با استفاده از منطق فازی

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 65-84

علی اکبر قلی زاده؛ احسان شکریان