نویسنده = منظور، داود
تعداد مقالات: 3
3. تحلیل مقایسه ای الگوهای رشد نئوکلاسیک و درون زا

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

حمید ابریشمی؛ داود منظور