نویسنده = رضائی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. برآورد اثرهای اقتصادی شبکه‎ای سیستم تلفن همراه اول در تهران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-18

اسفندیار جهانگرد؛ مرضیه رضائی