نویسنده = بانویی، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی آسیب پذیری بخش های کلیدی اقتصاد در شرایط ریسک غیرعملیاتی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 683-707

عبدالرسول قاسمی؛ علی اصغر بانویی؛ نیره روزبهانی


2. کاربرد تلفیقی مدل‌های داده - ستانده و شبکه‌ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 137-154

عبدالرسول قاسمی؛ علی اصغر بانویی؛ فاطمه آقائی