نویسنده = آقائی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تلفیقی مدل‌های داده - ستانده و شبکه‌ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 137-154

عبدالرسول قاسمی؛ علی اصغر بانویی؛ فاطمه آقائی