نویسنده = مشهدی احمد، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. سیاست‎های پولی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی؛ با تأکید بر نرخ سود بانکی در ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 179-200

اکبر کمیجانی؛ فائزه مشهدی احمد