نویسنده = احمدیان، مجید
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد روش تجربة انتخاب در تخمین تمایل به پرداخت خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 119-143

نصرت‌الله عباس زاده؛ مجید احمدیان؛ فرهاد رهبر؛ حمید ابریشمی


2. سطح آموزش زنان و باروری در شهر تهران: یک رهیافت اقتصادی

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-20

مجید احمدیان؛ وحید مهربانی