نویسنده = موسوی آزاد کسمایی، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. برآورد شاخص آزادسازی مالی در ایران و مقایسه‌ی آن با برخی کشورهای منتخب

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 31-60

انوشیروان تقی پور؛ افسانه موسوی آزاد کسمایی