نویسنده = فطرس، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تحرک درآمدی بر فقر در ایران، دوره‏ زمانی 1363 ـ 1392

دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 685-706

محمد حسن فطرس؛ فاطمه شهبازی