نویسنده = موتمنی، مانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در

دوره 41، شماره 5، زمستان 1385

اسمعیل ابونوری؛ مانی موتمنی